Allmänna Villkor | Watch It Live

Resevillkor, resor köpta på watchitlive.eu (nedan nämnt som WIL)

Allmänna upplysningar

WIL är perfekt för dig som vet precis när och hur du vill resa. Den effektiva bokningsprocessen gör att du kan spara både tid och pengar. För att göra en bokning hos Watch it Live måste du ha fyllt 18 år.

Hos WIL kan du själv boka din nästa upplevelse, snabbt, enkelt och prisvärt.

Kundens ansvar

Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp. Kontrollera att du erhållit bekräftelse/resehandlingar inom 24h eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några handlingar ber vi dig kontakta oss omgående.
Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga handlingar, pass, ev visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.

Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post – vi ansvarar inte för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar.

Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.

Din bokning är bindande när du erhållit bokningsbekräftelse från WIL. Avbokning måste alltid ske minst 48 timmar före avresan. Avbokningsgarantin är kostnadsfri och omfattas automatiskt i och med en genomförd bokning.

Om du dubbelbokar en flygresa, dvs bokar samma flygavgång fler gånger med samma e-postadress så löper du risk att flygbolaget avbokar alla dina resor utan att kontakta oss eller dig först! Detta gäller även om du redan betalt din resa och/eller har bokat hos olika resebyråer.

Bokningsregler

Minimum ålder för att göra en bokning hos WIL är 18 år.

Du kan boka din biljett online senast två dagar före utresa. Bokningsbekräftelse skickas inom 24 timmar eller nästkommande vardag till den e-postadress du angivit.

Namn och övriga upplysningar

Var noga med att uppge korrekt adress och telefonnummer etc. Det är resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer. Ni som reser med barn ansvarar för att barnens åldrar blir korrekt. Kontrollera att passet är giltigt minst sex månader efter det datum du planerat att resa hem igen. Det är också viktigt att du kontrollerar med ambassad eller konsulat om det krävs visum till det land du tänker resa till (eller mellanlandar i på vägen).
Resenären är skyldig att lämna korrekta uppgifter under bokningsprocessen samt kontrollera att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljetter så fort hen mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska du omgående informera WIL.

Betalningsregler

Slutbetalning erläggs i samband med bokningstillfället. Därefter är bokningen bindande.

Du kan betala med bank-, betal- och kreditkort via WIL online betalningsfunktion. Även med betalsätt Faktura blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren.
Vi accepterar kort som utfärdats i länder som är med i EU, Norge och Schweiz.

För att skydda dina kreditkortsuppgifter när du bokar resan via WIL använder vi oss av den senaste SSL-teknologin (SSL=Secure Socket Layer). SSL-tekniken är för närvarande den mest använda metoden för att på ett säkert sätt överföra kreditkortsuppgifter och annan känslig information på Internet.

Priser och ändringar

Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället, kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kan det ta några bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

Om du genomför en bokning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället.

WIL kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra.

Avbeställning

Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall WIL kontaktas, om det är stängt skall resenären ringa till respektive flygbolag på avreseflygplatsen.

Vid avbokning av resa utan att återbetalningsgaranti tecknats, på det sätt som anges i våra villkor, har du ingen rätt till någon återbetalning (100% kostnad).
WIL ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter ex leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar.

I övrigt gäller svenska lagar och förordningar.

Återbetalningsgaranti

Återbetalningsgarantin är giltig för samtliga bokningar gjorda hos WIL.

Paketreseliknande resa

Med paketreseliknande resor avses resor där WIL sålt en kombination av tjänster som inte utgör en paketresa enligt definitionen i paketreselagen, men kombinationen ändå uppvisar en påtaglig likhet med en paketresa.

Ändringar som avser paketreseliknande resa där hela resans pris är erlagt, är att betrakta som avbeställning och nybeställning.

Pass och visum

Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst sex mån efter hemresedatumet). Till vissa resmål krävs även visum. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och vaccinationer i de länder som resenären skall besöka under resan. Detta gäller även när visum krävs vid mellanlandning. Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information.
Om du inte har rätt handlingar med dig blir du i sådana fall stoppad redan innan ombordstigning i Sverige. I de fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning av flygbiljetten och oftast ingen möjlighet till ombokning till annat datum. Det är därför viktigt att du har kontrollerat vad du behöver ha för dokument med dig med respektive lands ambassad innan du betalar din bokade resa.

Reklamation/tvister

Eventuella klagomål som ej lyckats åtgärdats direkt på plats eller vid aktuell tidpunkt – då ska reklamation ske inom tio dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till WIL efter detta betraktas ej. Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören/resebyrån visar att felet beror på ett hinder utanför resebyråns kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Ring oss!

Top

Logga in


Skapa ett konto
Glömt lösenord?
Registrering är avstängt.

Vill du logga in?

Glömt lösenord?


0

Din varukorg